logo

Tuesday 26th of March 2019

Baza firm


Reklama
Nietypowe miejsce na ślub - formalności PDF Drukuj Email

Niektórym nie wystarcza nawet najwspanialszy kościół czy Urząd Stanu Cywilnego, chcą za wszelka cenę pokazać swoja nietuzinkowość i oryginalność. Pragną, by ten moment ich życia był naprawdę wyjątkowy a czasami wręcz ekstremalny. Dlatego decydują sie wziąć ślub w miejscach, co najmniej nietypowych.

O ile ślub poza Kościołem jest w Polsce prawie że graniczący ze cudem o tyle prawo polskie dopuszcza zawarcie związku małżeńskiego poza USC, niestety zorganizowanie tak owego ślubu wymaga dużego zaangażowania i dużej wytrwałości. Według prawa, urzędnik może się zgodzić na przeprowadzanie ceremonii ślubnej poza urzędem, jeśli istnieją ku temu ?uzasadnione przyczyny?. Uzasadnioną przyczyną zawarcia takiego małżeństwa, może być np. brak możliwości przybycia do urzędu jednego z małżonków spowodowany chorobą, kalectwem czy pozbawieniem wolności. Uzasadnioną przyczyną może być również brak udogodnień w urzędzie dla osób niepełnosprawnych lub po prostu zbyt liczne grono gości, nie mieszczące się w sali USC. Z ?uzasadnionej przyczyny? korzystają również narzeczeni, którzy mają pragnienie zawarcia związku w niebanalnym otoczeniu i nadanie ceremonii jedynego i niepowtarzalnego charakteru.
Pozwolenie na przeprowadzenie ślubu poza lokalem USC udziela kierownik tego urzędu. Zgoda ta zależy od jego dobrej woli, interpretacji przez niego przepisów i szczegółowych uzgodnień miedzy narzeczonymi i kierownikiem. Należy zatem napisać podanie z prośbą o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, z dokładnym wytłumaczeniem i uzasadnieniem planu zaślubin. W piśmie warto podać jak najwięcej argumentów, oraz dołączyć zgodę właściciela lub administratora terenu na udzielenie ślubu na jego posesji. Trzeba w podaniu zaznaczyć, że miejsce wybrane na ślub jest dostojne, czyste i godne przeprowadzenia ceremonii zawarcia ślubu, oraz zapewnić, że narzeczeni zobowiązują się zapewnić stół, miejsce na godło i znak USC, gdyż jest to wymóg zawarcia ślubu. Zgoda na zaślubiny zależy od jego dobrej woli, więc może okazać się, że zostanie odrzucona przez kierownika USC, ale pozytywnym faktem jest to, że jest dowolność w wyborze USC i nie obowiązuje tu rejonizacja. Jeżeli więc wasz wniosek zostanie odrzucony w jednym urzędzie, możecie złożyć podanie w kolejnym z nadzieją na większą przychylność urzędników. Musicie jedynie pamiętać, że dla ślubów w nietypowym miejscu urzędowy wymóg 31 dni, może okazać się zbyt krótki.
Do urzędu należy zabrać następujące dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonych,
  • metryki urodzenia (nie jest potrzebny akt urodzenia, sporządzony w tym samym urzędzie, w którym załatwiane są formalności ślubne),
  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubu poza urzędem usc,
  • zgodę zarządcy posesji na terenie której ma się odbyć ceremonia, ewentualnie zezwolenie prokuratury, świadectwo lekarskie.

W urzędzie należy złożyć zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, oraz oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci,
Dodatkowe dokumenty:

  • w przypadku wdowy i wdowca - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
  • w przypadku osoby rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej (kobiety między 16 a 18 rokiem życia) - zezwolenie sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa.


Czytaj także:

 

Kto jest Online

Na stronach naszego serwisu przebywa teraz 19 gości 

Ankieta

Czym chciał(a) byś pojechać do ślubu ?
 

Copyright www.weselny-serwis.pl.