logo

Wednesday 27th of March 2019
Regulamin PDF Drukuj Email

1.ZASADY OGÓLNE 

§1.1

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania ogólnopolskiego, internetowego serwisu ślubnego weselny-serwis.pl.

§1.2

Portal weselny-serwis.pl przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz podmiotów prowadzącym działalność gospodarczą, w celu dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników portalu.

§1.3

Każdy użytkownik z chwilą wystąpienia do administratorów portalu lub wypełnieniu formularza o zamieszczenie swojej oferty reklamowej lub informacyjnej na weselny-serwis.pl jednocześnie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody i akceptacji Regulaminu oraz wszystkie jego postanowienia.

§1.4

Portal weselny-serwis.pl jest jedynie pośrednikiem, pomiędzy kontrahentami. Nie bierze udziału w transakcjach, nie pobiera opłat i prowizji za umowy podpisane pomiędzy użytkownikami portalu.

§1.5

Portal weselny-serwis.pl służy wyłącznie celom informacyjnym. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone dane ich treści oraz aktualność.

§1.6

Portal weselny-serwis.pl nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu ani zagwarantować, że działają one w dobrej wierze, dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania użytkowników portalu. W związku z tym kontrahenci dokonują wszelkich transakcji na własne ryzyko.

§1.7

Publikowane na stronach portalu weselny-serwis.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§1.8

Portal nie bierze udziału w sporach powstałych pomiędzy kontrahentami.

§1.9

Portal weselny-serwis.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony z przyczyn od niego niezależnych, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

§1.10

Teksty, artykuły prezentowane w portalu objęte są prawami autorskimi. Ich wykorzystywanie bez zgody portalu weselny-serwis.pl stanowi naruszeniem prawa autorskiego.

§1.11

 Każdy użytkownik z chwilą wystąpienia do administratorów portalu lub wypełnieniu formularza o zamieszczenie swojej oferty reklamowej lub informacyjnej na weselny-serwis.pl jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 

2.ZAMIESZCZANIE I USUWANIE OGŁOSZEŃ

§2.1

Każdy wpis do katalogu 'baza firm' musi być zaakceptowany przez administratora portalu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, administratorom portalu weselny-serwis.pl przysługuje prawo odmowy publikacji wpisu lub jego usunięcie bez podania przyczyn.

§2.2

Na portalu prezentowane są jedynie te dane użytkownika, które on sam zdecydował się podać. Portal nie odpowiada za treść zamieszczonych danych.

§2.3

Użytkownik zamieszczający ogłoszenie na portalu weselny-serwis.pl zobowiązuje się, rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane przez niego usługi i/lub towary.

§2.4

Użytkownik zlecający umieszczenie na portalu weselny-sewis.pl ofertę reklamową lub informacją zawierającą fotografie, czy pliki video bierze na siebie pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej umieszczanych znaków graficznych. 

§2.5

Portal weselny-sewis.pl zastrzega sobie wybór kategorii, w której umieszczona zostanie oferta reklamowa lub informacyjne bez informowania o tym użytkownika, który je zamieścił.

 §2.6

 O kolejności wpisów w katalogu 'baza firm' decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątkiem są ogłoszenia promowane.

§2.7

Dane zamieszczone w katalogu 'baza firm' mogą być w dowolnym momencie edytowane bądź usunięte przez osoby zgłaszające wpis za pośrednictwem administratorów strony. Portal weselny-serwis.pl dołoży wszelkich starań, aby zmiany zostały wprowadzane w możliwe krótkim czasie.

§2.8

Portal weselny-serwis.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wyświetlania bezplatnych oraz platnych reklam lub linków, jeżeli oferty łamią Regulamin portalu, reklamują serwisy konkurencyjne, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, naruszające dobre imię osób trzecich, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, promującej treści pornograficzne, przemoc lub narkotyki. W w/w przypadkach poniesione koszta nie będą zwracane.


3.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §3.1

Nazwa portalu, jego wygląd graficzny i koncepcja, zamieszczone materiały oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej.

§3.2

Portal wspiera firmy legalne i zastrzega sobie prawo wyrywkowego żądania przesłania kopi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Portal zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia w przypadku braku dokumentu.

§3.3

Jakiekolwiek próby włamania do portalu, złamania haseł lub kodów będą skutkowały konsekwencjami prawnymi.

§3.4

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w portalu weselny-serwis.pl. Portal weselny-serwis.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie.

 

 

 

Copyright www.weselny-serwis.pl.