logo

Tuesday 26th of March 2019

Baza firm


Reklama
ŚLUB MIESZANY- też może być konkordatowy ! PDF Drukuj Email

slub mieszany   Jeśli jedna z osób pragnących zawrzeć związek małżeński jest ateistą lub innego wyznania  a chcieliby  wziąć ślub konkordatowy , to mogą to uczynić pod pewnymi warunkami.  Muszą dopełnić formalności , których w takich sytuacjach wymaga kościół.     By mógł się odbyć ślub mieszany , potrzebna jest zgoda biskupa - dyspensa . Narzeczeni ubiegają się o nią za pośrednictwem proboszcza.

 

 1. Osoba niewierząca składa oświadczenie , że nie będzie utrudniała współmałżonkowi praktykowania wiary i zgadza się na wychowywanie ich potomstwa w wierze katolickiej. Takie oświadczenie składa się ponownie podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego.
 2. Osoba będąca katolikiem składa zobowiązanie , iż dzieci narodzone z tego związku będą wychowywane w wierze katolickiej.
 3. Do udziału w naukach przedmałżeńskich zobowiązani są oboje narzeczeni.
 4. To,  z narzeczeństwa , które jest niewierzące , nie przystępuje do spowiedzi przed ślubem ani nie występuje o zapowiedzi do parafii , do której przynależy z racji miejsca zamieszkania.

              Ślubu mieszanego nie zawiera się podczas mszy świętej , ma on tzw. skróconą formę. Niewierzący współmałżonek ,składając przysięgę małżeńską , nie wypowiada treści: Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci . 

   Od strony prawnej wszystko przebiega tak , jak przy ślubie konkordatowym.Warto też wiedzieć że nie wszystkie religie wyrażają zgodę na zawarcie ślubu mieszanego. Szczegółowych informacji na ten temat na pewno udzieli ksiądz.    Zgodnie z formą kanoniczną , ślub według obrządku religijnego strony niekatolickiej nie może mieć miejsca ani przed , ani po zawarciu małżeństwa mieszanego. Obrzęd taki nie może się też odbyć równocześnie ze ślubem katolickim.Dozwolony jest natomiast udział duchownego niekatolickiego w katolickim obrzędzie zawarcia ślubu. Sposób uczestnictwa zostaje ustalony z katolickim kapłanem.                                                  

 

JEŚLI ŚLUB CYWILNY TO :

 1. Co najmniej miesiąc przed planowanym ślubem należy udać się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego(nie obowiązuje rejonizacja).
 2. Potrzebne dokumenty:
 • skrócony odpis aktu urodzenia(obojga zainteresowanych),
 • dowody osobiste(do okazania),
 • pisemne oświadczenie o nieistnieniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • podjęcie decyzji w sprawie nazwiska , jakie małżonkowie przyjmą po ślubie,
 • podanie danych dwóch pełnoletnich świadków.

      Ślubu udziela kierownik USC . Akt ślubu zostaje wręczony po zakończeniu uroczystości ślubnej.

 

 

 

 Jeszcze kilka ważnych informacji !          

Jeśli w związek małżeński zamierzają wstąpić:- kobieta przed 18 rokiem życia ,- mężczyzna przed 21 rokiem życiasą zobowiązani do przedstawienia postanowienia sądu rodzinnego zezwalającego na zawarcie małżeństwa.

Wdowa lub wdowiec dołączają odpis aktu zgonu współmałżonka .

Rozwiedziona lub rozwiedziony składają wraz innymi dokumentami skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.

Obcokrajowiec musi przedstawić dokumenty:- odpis aktu urodzenia (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego ,- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa(wydaje je właściwy organ kraju narzeczonego albo przedstawicielstwo dyplomatyczne) albo postanowienie sądu o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia wspomnianego zaświadczenia ,- ważna wiza , inny dokument , uprawniający do pobytu w Polsce albo (do wglądu) karta stałego pobytu,- paszport.

 

 

Czytaj także :

 

 

 

Kto jest Online

Na stronach naszego serwisu przebywa teraz 24 gości 

Ankieta

Czym chciał(a) byś pojechać do ślubu ?
 

Copyright www.weselny-serwis.pl.