logo

Wednesday 27th of March 2019

Baza firm


Reklama
Ślub konkordatowy czyli 2 w 1 PDF Drukuj Email

         Zawierając obraczka, slubślub konkordatowy , decydujecie się na celebrowanie tego wydarzenia w kościele, ale jednocześnie macie pewność , że jest on aktem prawnym. Kościół ,zgodnie z ustawą , ma obowiązek przesłać dokumenty potwierdzające zawarcie ślubu do urzędu stanu cywilnego w ciągu 5 dni od udzielenia tegoż ślubu.

 

Formalności , które musicie dopełnić ! 

 1. Przynajmniej 6-7 miesięcy przed planowanym ślubem powinniście odwiedzić kancelarię parafialną , by zarezerwować termin i rozpocząć uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim (najczęściej trwa 10 tygodni). 
 2. Zgromadzić dokumenty:
 • akt chrztu z adnotacją o stanie wolnym (z kancelarii parafii , w której odbył się chrzest)-  ważny 3 miesiące ,
 • świadectwo bierzmowania-jeśli ten sakrament był przyjmowany w tej samej  parafii co chrzest, informacja o tym znajdzie się na akcie chrztu; jeśli w innej parafii ? tam zgłaszamy się po zaświadczenie ,
 • świadectwo ukończenia nauki religii,-zaświadczenie o ukończeniu kursów przedmałżeńskich ,
 • dowody osobiste ,
 • dane osobowe świadków (imiona , nazwiska ,wiek i adres) świadkowie muszą być pełnoletni!
 • zaświadczenia o zapowiedziach ,
 • zaświadczenie z USC , stwierdzające brak okoliczności , które stałyby na przeszkodzie zawarcia małżeństwa.Na podstawie tych dokumentów spisuje się protokół przedślubny oraz zapowiedzi , które wygłaszane są w parafii narzeczonej i narzeczonego. Jeśli jedno z narzeczonych jest z innej parafii  musi wnieść prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.Po spisaniu protokołu , młodzi otrzymują kartki do spowiedzi. Do sakramentu pokuty przystępują 2 razy ? po spisaniu protokołu i dzień przed ślubem ,informując przy konfesjonale , że jest to spowiedź przedślubna.Jeżeli młodzi zdecydują się na wybór innej parafii , będą  potrzebowali zgody od proboszcza parafii , do której należą .Taki dokument nazywa się licencją.                                     

Kilka szczegółów o uroczystej oprawie zaślubin. 

Przy okazji wizyty w kancelarii parafialnej trzeba porozmawiać o :

 • dekoracji kościoła (jeśli taką przewidujemy) ,
 • o wejściu do kościoła (czy młodych wprowadza ksiądz , czy wchodzą sami , czy pan młody czeka przed ołtarzem, a pannę młodą prowadzi do ołtarza ojciec panny młodej ) ,
 • o wyborze pieśni , przy dźwiękach której chcieliby kroczyć do ołtarza.                                    

O czym trzeba pamiętać w dniu ślubu ? 

 1. Świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą spowiedź.
 2. Przed rozpoczęciem ceremonii zaślubin , młodzi i świadkowie składają podpisy na zaświadczeniu o zawarciu związku małżeńskiego , które otrzymują nowożeńcy po zakończeniu uroczystości.Parafia w ciągu 5dni przekazuje do USC  informację o zawarciu ślubu. Tam zostaje sporządzony akt ślubu , na którym widnieje data ślubu zawartego w kościele. Małżonkowie mogą go odebrać po około dwóch tygodniach za okazaniem dowodu osobistego.   

Urząd Stanu Cywilnego też trzeba odwiedzić ! 

Na 3 miesiące przed zawarciem ślubu udajemy się do USC (odpowiedniego dla miejsca zameldowania) i wnosimy prośbę o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.W tym urzędzie okazujemy :

-dokument tożsamości,

-odpis skrócony aktu urodzenia(ważny jest 3 miesiące!)

-pisemne oświadczenie o tym ,że nie są nam znane okoliczności , które mogłyby wykluczyć zawarcie małżeństwa,

Podczas tej wizyty w USC należy również zdeklarować, jakie nazwisko będą nosić po ślubie małżonkowie.Po tygodniu otrzymuje się 3 egzemplarze wspomnianego zaświadczenia , które ważne jest 3 miesiące.

 

Kto jest Online

Na stronach naszego serwisu przebywa teraz 24 gości 

Ankieta

Czym chciał(a) byś pojechać do ślubu ?
 

Copyright www.weselny-serwis.pl.